...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލު
ނއ.
(1) ފުރަތަމަ.
(2) އިސް.
(3) ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ނިކައަޅޯ . ރަންވަންކަނދިލި . ބަނޑުފަތް . ބަލިނެގުން . ބިލެތްވައްގަނޑު . ކުއްޅަވައް . އިރަމައު . އެއްތެޔޮ . ވައްގަނޑު . ވައްޖެހުން . މަގޫލޮނުމޫ . މުލެބަލިކަން . މޫވަޅު . މޮށަވައް . ފަޅޯގޮނޑި . ފަތްދިޔަ . ފަސްމާވަގު . ފަސްމާމުލުންގެ ފަސްވަގު . ފުނޮށި . ފެޅުން . ތޫފާން . ލަންސިމޫ . ލަންސިމޫ އަތަރު . ލަންސިމޫ ފަންކާ . ލަންސިމޫ ފަރުދާ . ލަންސިމޫގަސް . ގަސްފެޅުން . ގޮނޑިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ