...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލެ
ނ.
(ގ) މޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިސުން . ކަޅަނގާރި . ކުޅިގަނދު . ކުޅުގަނދު . އަޅޯ . ވޭމުއި . މަގޫލޮނުމޫ . މުރަނގަމޫ . ސާލާމިސުރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ