...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުރި
ނ.
(1) ޤުރުއާން ހިތުދަސްމީހާ.
(2) މުގުރުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގަނޑު . މުގުރިންނަށް ވެސް ކުށްކިޔެއެވެ. . ތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ