...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުރު
ނ.
ވަޑާމުގެ ތެރޭ ގެންގުޅޭ ބޮޑުމަރުތެޔޮފާޑަށް ލަކުޑިން ހަދައިފައި އޮންނައެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުބިންދުން . ރުއްގަލުބޭސް . ބިނުން . ބިންދުން . ބޮލެޖެހި . ކަލިމަތިމުގުރު . ކޮންކޮން . އުޑިއެނބުރުން . އުޑިއެޅުން . މާމުގުރު . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މިކުސަރު . މުގުރި . މުގުރުގަނޑު . ފިޔަބިނދުން . ފީލުބާގަ . ފުރާކު . ފުޅިއަށްޖެހުން . ދެލިޖައްސާމުގުރު . ތިންފުޅިޔަށްޖެހުން . ގަވަލި . ސާމަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ