...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުރުބުރި
ނ.
އެއްޗެހި ތެޅުމަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލަކުޑިން ހިމަދިގުކޮށް މުށްވަޅެއްލާފައި ހަދާފައި އޮންނައެއްޗެއް.
ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ދިގުމިނުގައި މާމުށެއް ނުވަތަ ކުރުމުށެއް ވަރުވާނެެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުގުރުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ