...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުދަރު
ނ.
ލަކުޑިން މުށްވަޅު ލައިފައި ލިއެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ، ކަސްރަތު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުގުދަރުއެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ