...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުތޮޅި
ނ.
ގަހެއްގާ އަޅާ ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދެ އިންޗިއެއްހާވަރުގެ ތޮޅިއެކެވެ.
ގަހުގެމާ ހުންނާނީ މަޑު ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ދެކޮޅަށް ހިމަކޮށް ދެމަށް ފުޅާކޮށް ކުދިކޮށެވެ.
މިތޮލި އަކީ ކާން ބޭނުންކުރާ ތޮޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ