...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގޫ
ައިވާ އައްސައިގެން ދަމާއިރު އެދަމާކޮޅު.
(3) ވާދަޔަށް ވާދަމާއިރު ބޭނުންކުރާ ވަލުގެ ދެކޮޅު.
(4) ދެމިވާންވާ ވަލެއް ނުވަތަ ނަނެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަކޮޅު.
(5) ތެޔޮޅުވާކުދިންގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަކުއްޖާ.
(6) މަޖާޒު:
ކަންކަން ހިންގުމުގެ އިސްމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުއުކުން . އުފުލި . މަޑިއްޕުން . މުގޫކޮޅު . މުގޫލައިގަތުން . މުގޫލުން . ފަސްމުގޫ ހިފެހެއްޓުން . ލަނބުރާން . ލަބުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ