...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގޫލައިގަތުން
މ.
ވަލަކަށްވާން ވެގެންދާވަގުތު، ވާއެކީ ހިނގައިދާނެތީ އޭގެ މުގޫ ތަނަކަށް ލައްވައިފައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އޮޅައިލައިފައި ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުގޫލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ