...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސަންމާ
ނ.
މޭބިސްކަދުރާއި ކަނަމަދާއި ކުޑަހަކުރުކޮޅަކާ އަޅައިގެން ގިތެލުގައި ހަވާދުގަނޑު މީރުކޮށް، ކުކުޅުގައި ނުވަތަ ކަނޑުމަހުގައި ހިކިކޮށް ކައްކާ ރިހައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުމަހުމުސަންމާ . ކުކުޅު މުސަންމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ