...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސަޅު
ނ.
(1) ހަރުކޮނެގެން ދިރިއުޅޭ، ބުޅަލާވައްތަރު، ކަންފަތް ދިގު ފުމެމުން ބާރަށްދުވާ، މަސްކާ ޖަނަވާރެއް.
(2) ޅަނދޮޅު.
(3) (ބދ.) ކުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައްތަރުހެޔޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ