...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސާރަ
ނ.
އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިގެން ކުރުވާ މަސައްކަތެއްގެ އުޖޫރަ.
މިސާލު:
(ހ) މަހުމުސާރަ.
(ށ) ދުވަހު މުސާރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަތާ . ބޮޑުބޮލި . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކުނީމީހުން . އޮޅިމެދުރަށް . ވަޒީފާ . ވަޒީފާއަދާކުރުން . ވިދެޔާހުސްބުޅިޔާ . މުސައިރަ . މުސާރަ . ފެންނާކަން . ގަދަހަމާންތިކަން . ގަދަބައްޔަށްހިފުން . ޕުރޮވިޑެންޓް ފަންޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ