...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސިންބީ
ނ.
ވެލާގެ ޢާއިލާގައި ބާވަތެއް މިއީ އާދައިގެ ވެލައަށްވުރެ ބޮޑުއެއްޗެކެވެ.
މީގެބުރިކަށިމަތީގައި ފަތުގެ ބަދަލުގައި އޮންނާނީ ހަނގަނޑެކެވެ.
މިއީ ވިހައެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ