...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސްކުޅި
ނއ.
(1) ދުވަސްވީ.
(2) ޒަމާންވީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިޖުރައޮޅުން . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހޮޅުގަނޑު . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނެގޭނީ ދީފައިއޮތް ބަނޑުހަނޑުލެއް . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރަށްކޮޅުމާމެލިދައިތަ . ރަންފުޅު . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ . ރޫޖެހުން . ރޯހަމެއްނުފެޅޭނެ . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަލަސް ބޮޑު އޮޑިއަށް އަރާށެވެ. . ބަގެލަ . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބީނަ . ބުރުން ފަޅާނީ ބުރު . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބުއްޑާ . ބެރުމުސްކުޅިގޭ ހަންގަނޑު . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބޭ . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިވަލެއް ނޯންނާނެ . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިމައެއް ނޯންނާނެއެވެ. . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޭވަރު . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ . ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ބޮޑެތިރާޅެޗެ. ކުދި އެއްޗެއްސަށް ކުދިރާޅެވެ. . ބޯދާގޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ