...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސްކުޅިބަސް
ނ.
(1) ބޯދާބަސް، (2) ހަރުބަސް، (3) މިސާލުބަސް ފަދަ ބަސްތައް.
(4) ދިވެހިބަހުގެ އަދަބީ ބަސް ތަކުގެ ތެރެއިން އިހުއްސުރެ ބޭނުންކުރެވުމުން އަންނަ ހަރުބަހަކަށް ނުވާ ޖުމްލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުމެނޭބަސްބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބުރާނީ . އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއެވެ. . އެކަނިނެގޭނީބޯވައެވެ. . ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާހެންނެވެ . ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާއެވެ. . ލައިދީގޮވުމަކީ އިސްތިރިއެކެވެ. . ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ. . ލާދީގޮވުމަކީ އިސްތިރެއެކެވެ. . ސަމުސަލަށްއަރައިފިއްޔާ ބޯލާނަމެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ