...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުސްލިމު
ނއ.
އިސްލާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހޮޅިން . އިބްރާހިމްރަން . މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ . މިސްކިތް . ފަރަންޖީން . ފަރުޟުނަމާދު . ފަރުޟުރޯދަ . ފަރުޟުކުރެއްވުން . ފައްޅި . ފަތަޙަ ހޯދުން . ފަތަޙަ . ފަތަޙަކުރުން . ފަތަޙަވުން . ފަތަޙަލިބުން . ތަލްގީން . ގެފުޅު . ސަލާމް . ސަޖިދަ . ސަޖިދަކުރުން . ސޯޅިޔާ . ސޯޅިޔާއިން . ޚަލީފާ . ޚަލީފާވެރިކަން . ޚިލާފަތު . ޞޫފީން . ޤިބުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ