...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑަން
ނ.
(1) މަސްދޯނި ފަހަރުގައި މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ އެންމެ ކުރުދޮށި.
(2) ތަނުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ދެރަކަމެއް މަތިކުރާ މީހާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މަތިވާނީމުޑަނާއެވެ.
(3) ގޭގެ ވެރިޔަކަށް އިންނަ އަންހެންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރުދޮށި . ކުޑައޮނު . މާރަގަނޑަ . މުޑަނު . ދަނޑިބުރި . ސަހީދުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ