...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑިވިއްދުން
މ.
ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައްޗަށް އެއްޗެއް ވިއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޑިޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ