...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑިޖެހުން
މ.
(1) މުޑިއެއް ބިމުގައި ހަރުލާނޭގޮތް ހެދުން.
(2) (ސ) ދެމީހަކު ހިނގައިފައިގޮސް ނޭނގި ޖެހުން.
(3) ހިނގައިފައިގޮސް ދެމީހަކު ބައްދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަދަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ