...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުކާ
ނ.
ކުރުފަލަކޮށް ޖާޑިއެއްގެ ސިފައަށް، މުށިން ހަދައިފައި ހުންނަކަންވާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުރު . މުޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ