...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުވައް
ނ.
(1) ގަސްގަހާގެހި ފެޅުވުމަށްޓަކައި އިންދާއެތި ނުވަތަ އޮށްޓަރު.
(2) މަޖާޒު:
މައިމީހާ ނުވަތަ މައިއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސަރީ . މުޑުވައްކުރުން . މުޑުވައްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ