...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުވައްކުރުން
މ.
(1) މުޑުވައް އިންދައިގެން އެއިން ގަސްފަޅައި އެގަހުގެ އެންމެ ޅަދައުރު ދަންދެން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން.
(2) ކުކުޅުހާލާއި ގެރި ބަކަރި ފަދަ ބައެއް ސޫފާސޫފި ޖޯޑުކޮށްގެން ދަރިކޮޅެއް އުފެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ