...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުވައްކުދީން
ސްޓްޓިއުބްގައި އަށަގަންނުވާކުދީން.
(2) ފިރިހެނެއްގެ މަންޏާއި އަންހެނެއްގެ ދަރިއަށަގަންނަ ބިސްނަގައި ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި ގަނރުބަ ގަންނަގޮތް ހެދުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އަންހެނެއްގެ ރަޙިމުގެ ތެރޭގައި އެބިސް އިންދުމުން އާދައިގެ ގޮތުގައި ބަނޑުބޮޑުވެ ވިހާ ކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ