...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުދާސް
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ މަޢުދަނީ އެއްޗެއް.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
އަދި ތަފާތުކުލަ ހުރެއެވެ.
ހުންނާނީ ހިލަކޮޅުތަކެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
މީގެތެރޭގެއި ހުދުކުލަ، ރިހިކުލަ، މުށިކުލަ، އަނދުން ކުލަ މިބާވަތުގެ ކުލަހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންވަންމުޑުދާސް . ވެލާމުޑުދާސް . ލޯމުޑުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ