...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުތު
ނ.
ތަންތާނގެ ފުންމިން ބަލަން ވާފަށެއް ފަދަ އެއްޗެއް ބައްދައިގެން އަޑިޔަށް ފައްތާ ބަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުންމިންބެލުން . ދިކޮއެދިއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ