...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑޮޅި
ނ.
(1) ފަރުތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިތޮޅި އެހެން ތޮޅިއަށް ވުރެ ކުދި ވާނެއެވެ.
(2) (މ) ބިންނައިރު ނާށިން ދޫވާކާށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަނީރުނަ . ދިއަމުޑޮޅި . ދިޔަބޮނޑޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ