...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޙައްރަމް
ނ.
(1) ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް.
(2) ކަނދިމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ފުރަތަމަ . ދިހަކެނޑުން . ތާސޫޢަދުވަސް . ސަފަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ