...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޙައްރިރު
ނ.
(1) ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރާ އެއްޗެހި ކަނޑައަޅައި، އެއެއްޗެހި ޗެކްކޮށް ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސްވެރިޔާ.
(2) ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ