...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޙާވިރާ
ނ.
ލަފުޒީ މާނަނޫން މާނައެއް ދޭހަވާ ބަހެއް.
މީގެ ތެރޭގައި ހަރުބަހާ، މިސާލު ބަސްފަދަ ބަސްތައް ހިމެނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޙާވަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ