...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޝްރިކުން
ނ.
(1) މާތްﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން.
(2) މާތްﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާ އެހެން ފަރާތަކާ ބައިވެރިކުރާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދުރުހަނގުރާމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ