...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޠާލިޢާކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ދަނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެއެއްޗަކަށް ބަލައި ވިސްނައި ޚިޔާލުކޮށްހެދުން.
(2) ކުރިން ނަގާފައިވާ ފިލާވަޅެއް ފަރިތަކުރުމަށް ނުވަތަ ދަސްކުރުމަށް ކިޔުން.
(3) ފޮތްކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ