...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޢާމަލާތު
ނ.
(1) ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކުގައި ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގާ ގުޅުން.
މިސާލު:
ގަނެވިއްކުން.
(2) އެކަކު އަނެކަކަށް ކަންތައް ކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައިފޮތް . ފޮރިންއެކްސްޗޭންޖް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ