...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނި
ނ.
މޫނިމާ ގަހުގެެ އޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދެހި . މަކަނަށް ފޮށާލުން . މީނިމައު . މީނިމަލް . މޫނި . މޫނިމައު . މޫނިމާ . ގިނޫސަނަ . ގިވޫސަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ