...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނިމައު
ނ.
(1) ހިޔާބޮޑު، ގަހެއްގައި އަޅާ މަޑުރީނދޫކުލައިގެ ވަރަށް ކުދި ހަނި ފިޔަބަރިއެއް ހުންނަ މީރުވަސްދުވާ މަލެއް.
(2) މޫނިމައު އަޅާ ގަހުގެ ލަކުޑި.
(މިއީ ވަރަށް ކީލި މޮޅު (ލަކުޑިއެކެވެ.) (3) މޫނިމައު އަޅާ ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫނިމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ