...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނިމާ
ނ.
(1) ހިޔާބޮޑު، ގަހެއްގައި އަޅާ މަޑުރީނދޫ ކުލައިގެ ވަރަށް ކުދި ހަނި ފިޔަބަރިއެއް ހުންނަ މީރުވަސް ދުވާމަލެއް.
(2) މޫނިމާ ގަހުގެ ލަކުޑި.
މިއީ ވަރަށް ކީލިހަމަ މޮޅު ލަކުޑިއެކެވެ.
(3) މޫއިމާގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދެހި . މީނިމައު . މީނިމަލް . މޫނި . މޫނިމާ . ގިނޫސަނަ . ގިވޫސަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ