...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުންބާނި
ނަބަޔަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދޭ އެއްޗެއްޝަށް ވެސް މޫނުންބާނި ކިޔައެވެ.
(2) (ޏ) ވަޑިންނާއި ރާއެރިންނަށް އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސް ވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭތަކެތި.
މީގައި ހިމެނެނީ، ދުވާއެއްޗެއްސާއި ހެދުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫނުންބާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ