...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުކަޅުވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ނުރުހުމާއި ފޫހިކަން މޫނުމަތިން ނުހަނު ބޮޑަށް ފާޅުވުން.
(2) ޚަޞީލަތް ނުބައިވުން.
(3) އެތެރެފުށް ނުބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ