...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުއަނބުރާލުން
ނ.
މަޖާޒު:
(1) ކަމަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނުވަތަ ލަދުން ފުރަގަސް ދިނުން.
(2) އަނެކެއްގެ ކަންތަކުގައި ބައިވެރިނުވެ އެއްކިބާވުން.
(3) އަޅައިނުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ