...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުއެޅުން
މ.
(1) ކަފުންކޮށް ނިމިގެން މައްޔިތާގެ މޫނުމަތީގައި ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ކަފަގަނޑު މޫނުމަތީގައި ބޭއްވުން ނުވަތަ ކަފަގަނޑުން މޫނު ނިވާކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިނގަހިނގާހުރި ކަމެއް ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ