...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުމަތިމިލުން
މ.
(1) ދެރަވުމުގެ އަސަރު މޫނުމަތިން ފާޅުވުން.
(2) މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ