...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫބަލި
ނ.
ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ބައްޔެއް.
ޢާންމުގޮތެއްގައި މިހެން ކިޔައިއުޅެނީ ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރުން މަސްކޮޅެއް ނުކުތުމުންނެވެ.
މިބަލި ހުންނާނީ އަޑިއަށް މޫލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރަގަސްފަރާތުބަލި . ލެއިބަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ