...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫކެނޑުން
މ.
(1) މަސްދޯނީގައި މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ ވަރު ނުވާތީ، މަސްބައެއް ދީފައި، ރަށުގައި ބަހައްޓައިގެން އެމީހާލައްވާ އަހިމޫ ކެނޑުވުން.
މިއީ ދަލުގައި ކުލަޖައްސަން ކުރާކަމެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ކުރާވަކި ކަމެއްނެތި ރަށުގައި ގިނަވެގެންއުޅޭ އުޅުމަށް ވެސް މިހެން ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ