...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫމިޔާ
ބާވަތެވެ.
މިހުންނާނީ ޚަބަރު ހުންނަކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
މީގައިމަޑު މީރުވަހެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ މޮޅުބާވަތުގެ އެތިކޮޅެއް ފެންތައްޓަކަށް ވައްޓާލީމާ ވައިލެޓު ކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއްހެން ކުލަފައިބާނެއެވެ.
މިއީ ގަހެއްގެ ކިރެކެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭން ބޭރުންގެންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ