...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދަ
ނ.
(ލ) މޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުފަނާދިއުން . ރަންގުފަޓާސް . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ކޯޑިކުޅުން . އެއްލުން . މަސްކެއްކުން . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މޫދަށްއެރުން . މޫދުއެޅުން . ފަނާލުން . ފުނަށްދިއުން . ފޭބުން . ދާއުކުން . ދެވި . ތަރައްޕަން . ތޮށްޓަށްއެރުން . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ގަނބުހެރުން . ގަންބަޅެނަގެހެ . ގެނބިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ