...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދު
ނ.
ގޮނޑުދޮށުން ފެށިގެން ކަނޑުތޮއްޓާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމާލާ . ހަންދަ . ހަންޑިމައު . ހަކި . ހަކުރު . ހަކޮށި . ހަތާ . ހަތި . ހާނދި . ހިރުނބު . ހިކަ . ހިއްތަން . ހިޔަމަ . ހުހިވައް . ހުއި . ހުއިވަނި . ހުއިވަކި . ހުއިފަތުނައި . ހުއިފަތުފެހި . ހުއިފަތް . ހުއިފިލަނޑާ . ހުތް . ހުލިހުލިކަކުނި . ހޫފަތި . ހޮޅި . ހޯޕް . ނަރުނަގޫމަޑި . ނައި . ނޫކަށިމަސް . ނޫކާޅު . ރަންނަ . ރަންގުބުޅާ . ރަކަރަކަ . ރާހިކުރުން . ރޮނޑު . ބަދު . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބުރިކުރުން . ބުރުވަ . ބޭނގު . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮއިލުން . ބޮޑައި . ބޮޑުވިނަ . ބޮޑެފާނު . ކަށަ . ކަށިކެޔޮ . ކަނދު . ކަނޑިސަފޮ . ކަނޑޮހޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ