...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުބުޅާ
ނ.
(1) މޫދުގައިއުޅޭ ހުއިލަނޑާ ފާޑުގެ އެއްޗެއް.
މީގެ މަތި އޮންނާނީ ބޮނބިގަނޑެއް ހެންނެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި އުންތަކެއް ފަޅާފައިހުރެއެވެ.
މީގެ އެތެރެހަށިން ދަނބުރަންގު ކުލައިގެ އެއްޗެހިތަކެއް ދުއްވާ ހަދައެވެ.
(2) ރަންގުބުޅާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުބުޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ