...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުކައްޗޭ
ނ.
(ސ) މުރަނގަ ގަހުގެ ކިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޗަލަ . ކައްޗޭ . އަންބަލިބާސް . މޫދުފައްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ