...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުއެޅުން
މ.
(1) ފޭރާން ފަދަތަކެތި ދާފިލުވަން ފަސޭހަޔަކަށް.
މޫދަށްލައި ފައްތިޔަލުގައި އެޅުން.
(2) ދަނޑި ދޮށި ލަކުޑި ފަދަތަކެތި އޮއިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ