...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުމަކުނު
ނ.
ފެންމަތީގައި، ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ދުވެ ފުމެ އުޅޭ ކަޅު ކުލައެއްގެ މެއްސެއްވަރުގެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާލޭމަދުރު . މޫދުމަދިރި . މޫދުމެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ