...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުމައުގަނޑު
ނ.
ފަރުފަރުގެ ބޭރުމަތީގައްޔާއި ފަޅުފަޅުގައި މައުނޑެއްހެން ހުންނަ މުރަކަ ޢާއިލާގެ އެއްޗެއް.
ޚައްޠު އިސްތަވާގެ ކަނޑުތަކުގައި ހުންނަ މިބާވަތުގެ ބޮޑެތި މާކަނޑުގައި މާގަނޑުމަސް ނުވަތަ ސައިބޯނިމަސް ދިރިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދުމާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ